Wanda Zuma

  • Height: 1.90m
  • Waist: 30cm
  • Shirt: Large
  • Languages: English, IsiZulu
  • Race: Bi Racial
  • Nationality: South African
  • Rating:
  • Download CV
Wanda Zuma